İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2010 yılında eğitim dili İngilizce olan İşletme ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik olmak üzere iki bölümle faaliyete geçmiştir. Her iki program da 2015 yılında ilk mezunlarını vermiş ve %25’i uluslararası olmak üzere 350’yi aşan öğrenciye işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası standartta eğitim veren bölümler haline gelmişlerdir. Fakültemiz 2016 yılında eğitim dili Türkçe olan iki yeni bölüm olarak Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) ve Girişimcilik bölümlerini de programları arasına katmıştır.

İçinde bulunduğumuz dönemde, hızla gelişen yazılım ve bilgisayar bilimlerindeki mevcut teknolojilerle idari bilimler arasında bir disiplinler arası yaklaşım getirecek insan gücünün inşası gerekmektedir. Bu insan gücünün yönetim ve organizasyon, iktisat, pazarlama, finans gibi geleneksel yönetim bilimleri alanının yanı sıra, bilgisayar programlama teknikleri, sistem tasarımı, veri tabanı yönetimi, veri iletişimi, yazılım mühendisliği gibi temel bilgisayar bilimleri alanında da bir yetkinliğe sahip olması; ilgili ana disiplinlere daha farklı bir pencereden bakış getirebilmesi gerekmektedir.

ŞEHİR YBS programının amacı geleneksel organizasyonların doğasını değiştiren yenilikleri anlamanın yanında, etkinliğin, verimliliğin artırılması gibi olgulara derinden odaklanabilmeyi de sağlayabilecek işgücünü geliştirmektir. YBS bölümünden mezun olanlar, enformasyon teknolojilerinin yoğun biçimde kullanıldığı organizasyonlarda sistem analisti ve tasarımcısı, iş zekası uygulama geliştiricisi, yazılım güncelleyicisi, bilişim teknolojileri proje uzmanı ve yöneticisi, iş analisti, e-ticaret elemanı gibi çeşitli işlevler görmek üzere çalışma hayatlarına başlayabilirler.

ŞEHİR YBS bölümünün benzerlerinden en önemli farkı; İstanbul Şehir Üniversitesi’nin disiplinlerarası eğitim yaklaşımı içinde öğrencilerine üniversite bünyesindeki tüm bölümlerin ortak birikiminden olabildiğince yararlanma imkanı tanıması ve böylece öğrencilerine kendilerini geliştirebilecekleri yeni ve farklı alanlar açma fırsatı sunmasıdır.  Bölümümüz fakültemizde faaliyet gösteren İşletme, Girişimcilik ve Uluslar Arası Ticaret ve İşletmecilik Bölümleri ile yakın işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2010 yılından bu yana faaliyeti sürdüren ve geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren fakültemiz yönetim, finans, pazarlama, operasyon yönetimi, ekonomi ve strateji gibi girişimcilikle yakından ilişkili alanlarda uzmanlaşmış, iş dünyasıyla iç içe, uluslararası tecrübeye sahip güçlü bir akademik kadroya sahiptir.

YBS bölümünün bir başka farklılığı ise öğrencilere sunacağı programlarda Üniversite/Fakülte/Bölüm seçmeli ders havuzlarıyla farklı uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirme imkanı sunacak olmasıdır. Dileyen öğrencilere üniversitemiz hazırlık programına devam ederek İngilizce, ve seçmeli dersler çerçevesinde diğer farklı dilleri öğrenme imkanı da sunulmaktadır. Hazırlık programından başarıyla mezun olan öğrencilerimiz istedikleri takdirde derslerinin tamamına yakınını İngilizce olarak da alabilmektedirler.